تهران لطیف
٩(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۲-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)