تهران تا قسمتی ابری
٢٣(°C)
وزش باد ١٢(mph)
فشار ٢۶.٠۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۱-Low
رطوبت ٢۶.٠۵(in)