تهران لطیف
١۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٨۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۵.٨۵(in)