تهران تا قسمتی ابری
١۴(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ٣.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)