تهران Mostly Cloudy
١۵(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.٩٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۵-Moderate
رطوبت ٢۵.٩٢(in)