تهران Mostly Cloudy
١۵(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.٩٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۱-Low
رطوبت ٢۵.٩٧(in)