تهران تا قسمتی ابری
٢٣(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.٩٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۵.٩٧(in)