تهران لطیف
٣٢(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.۶٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۵.۶٧(in)