تهران لطیف
١٣(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.١٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۶.١٠(in)