تهران لطیف
۶(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)